Julie Bjørnskov

Interaktiv og motion designer

Julie.jpg

Hej! Jeg er Julie Bjørnskov.

Jeg arbejder som selvstændig interaktiv og motion designer i København og jeg er vild med det! 

Jeg brænder for at lave interaktive installationer, motion design og visuals. Jeg nyder for at skabe stemninger, finde ind til essensen af historien og udtrykke den via lyd og billeder. I den kreative proces forsøger jeg at udfolde alle kreative aspekter ved både at kombinere analoge og digitale medier og udforske nye teknologier. Jeg elsker at finde inspiration i hverdagens finurlige øjeblikke og gribe den charme der sker lige nu og her.

Kreativt, produktivt og struktureret menneske
Jeg er et kreativt, produktivt og struktureret menneske der er vild med at lege og eksperimentere i arbejdsprocessen. Når jeg designer, går jeg meget op i processen og forsøger at udvikle en lang række ideer og prøve vilde og abstrakte ting af inden jeg ender ud i et færdigt koncept. Jeg bruger gerne meget tid på at finde frem til en løsning der løser problemet på en anderledes og unik måde samtidig med at den udfordrer problemet. Især muligheden for at være nysgerrig og lære om nye emner sætter jeg stor pris på i denne proces


Hi! I’m Julie Bjørnskov.

I work as an independent interactive and motion designer based in Copenhagen, Denmark – and I am crazy about it!

My passion is making interactive installations, motion design and visuals. I enjoy creating moods, finding the essence of the story and tell it with sound and images. In the creative process I search to unfold all creative aspects by combining analog and digital media and explore new technologies. I love to find inspiration in the magic moments of everyday life and catch the charm that it happening right now.

Creative, productive and structured

I am a creative, productive and structured person, that loves to play and experiment in the work process. When I do designs, I am very keen on the process and want to develop numerous ideas and try crazy and abstract things before finding the final concept.

I am happy to use a lot of time finding a solution that solves the problem in a different and unique way, when, in the meanwhile, I am challenging the problem. Especially the possibility of being curious and learning about new subjects, is something I truly value.

   

  Musik & lyd er en betydningsfuld del i mine visuelle projekter. Musikken har også altid været vigtig del af mit liv, og her er det især muligheden for at sætte en stemning der fascinerer mig og det at kunne udtrykke følelser. Jeg har spillet musik siden jeg var helt lille. I alle mine visuelle projekter fylder lyd og musik også en stor del - for mig er de to ting uadskillige.

  Som designer har jeg især arbejdet med: 

  • Interaktive kunst installationer
  • Kreativitet, idé og konceptudvikling
  • Motion Graphics / Animation
  • Illustration
  • Lyddesign
  • Virtual Reality
  • Visuelle identiteter

  Samarbejdspartnere Jeg har bl.a. samarbejder med, Strong productions, CPH Artrun, Danmarks medie- og journalisthøjskole, Dark Matters, Khora VR, CPH:DOC, R3, Lær og lev, Clio online, AV form, Kulturministeriet.  

   

   


   

  Music and sound is an important part of my visual projects. Music has always been an important part of my life. In music it is especially the possibility of creating a certain mood and expressing feelings that fascinates me. I have played music since I was a kid. Music and sound have a big importance in my visual projects – for me, the two are inseparable.

  Collaborates

  I have done cooperation with Strong Productions, CPH ArtRun, Danish School of Media and Journalism, Dark Matters, Khora VR, CPH:DOX, R3, eLIXum, Clio Online, AV FORM, Danish Ministry of Culture.

  As an interactive designer I have competences in the following:

  • Interactive art installations
  • Creativity, idea and concept development
  • Illustrations
  • Motion Graphics / Animation
  • Sound design
  • Virtual Reality
  • Visual identities.